VIRTUALNA REALNOST

iskustvo stečeno kroz imerziju kao krucijalni resurs u kriznim situacijama

KAO

virtuelne ture

interaktivna radionica

edukativna platorma

vizuelni pretraživač

baza podataka

pametne igrice

KONCEPT

prostorni plan i navigacija

tehnički sistemi i održavanje

mapa rizika

bezbednost i zdravlje na radu

putevi za evakuaciju

protivpožarna mapa

putevi održivosti

cirkularna ekonomija