VAŠI IZAZOVI – NAŠA INSPIRACIJA

3digitalna realnost je stvarnost, jer svi verujemo u ono što vidimo

OPERACIJE I EDUKACIJA

naš fokus na industrijsku praksu

uvećana složenost tehničkih sistema

opadajući nivo iskustva tehničkih operatera

potreba za ubrzanom obukom operatera

velika fluktuacija radne snage

potreba za većom efikasnošću obuke

efikasnija evaluacija ishoda

optimizacija potrebnih resursa za realizaciju obuke

ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ

od jednostavnog do vrlo složenog

analiza i procena rizika metodama vizualizacije

3D analiza nepredviđenih događaja

usporena i ubrzana analiza nepredviđenih događaja

generisanje 3D razvojnih varijanti

ergonomija u radnom okruženju

3D fotorealistične prezentacije

kreiranje 3D sadržaja za Industrija 4.0