360 INOVATIVNA REŠENJA

vaše industrijsko okruženje kao informaciona baza i edukativni resurs

KAO

virtuelne ture

info grafici

interaktivna radionica

edukativna platorma

arhivska građa

vizuelni pretraživač

baza podataka

KONCEPT

prostorni plan i navigacija

tehnički sistemi i održavanje

mapa rizika

bezbednost i zdravlje na radu

putevi za evakuaciju

protivpožarna mapa

putevi održivosti

cirkularna ekonomija