3D VIZUALIZACIJA I ANIMACIJA

suptilna konstrukcija kreativnih ideja i poslovnih ciljeva

VIDEO PRODUKCIJA

avatari, 3D, vatra i dim, specijalni efekti i strujanje fluida su kockice naše čarolije

INDUSTRIJSKA FOTOGRAFIJA

trenutak obojen svetlošću, emocijom i teksturom

360 INOVATIVNA REŠENJA

vaše industrijsko okruženje kao informaciona baza i edukativni resurs

3D MULTIMEDIJA REŠENJA

interaktivnost, personalizacija i kolaboracija kao principi u osvajanju znanja

VIRTUALNA REALNOST

iskustvo stečeno kroz imerziju kao krucijalni resurs u kriznim situacijama

NAŠI KORISNICI

mogu reći najbolje

Slider

VAŠI IZAZOVI – NAŠA INSPIRACIJA

3digitalna realnost je stvarnost, jer svi verujemo u ono što vidimo

NAŠI PRINCIPI – VAŠ ISKORAK

posvećenost rokovima, detaljima i kvalitetu, vizuelnim i estetskim vrednostima

3DIGITAL ZA INDUSTRIJU

sigurnije, lepše, bolje... to je naša kultura